Jak zyskać zaufanie klienta?

Era bezkarności wielkich korporacji się dziś kończy. W czasach, kiedy regularnie wychodzą na jaw różne afery w biznesie, wzbudzanie u klientów poczucia zaufania jest na wagę złota. Jeśli klient Ci nie ufa, najprawdopodobniej nie kupi Twoich produktów.

Wysoka jakość, uczciwe ceny i dobra obsługa to absolutna podstawa. Czynniki te są fundamentalne w procesie budowania zaufania konsumentów do danej marki. Jeśli chcesz otworzyć firmę, której podstawą działalności będzie przekonanie klientów do wyboru właśnie Twojej oferty, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że współcześnie każda decyzja zakupowa poprzedzona jest długim namysłem, rozważeniem wszystkich za i przeciw. Jeśli klient wyczyta gdzieś informacje, że Twoja firma przyczynia się do znacznego zanieczyszczania atmosfery lub źle traktuje swoich pracowników, jest duża szansa, że poszuka ofert gdzie indziej.

Klienci cenią sobie wiarygodność. Lubią widzieć, że firma nie ma przed nimi nic do ukrycia. Etyczny wymiar biznesu zyskuje na znaczeniu. Dzisiejsi konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, jakie skutki dla otoczenia może mieć biznes i chcą dostosowywać swoje decyzje konsumenckie tak, by nie szkodzić szczytnym społecznym celom. Klienci cenią sobie tak zwane “dobre marki”, które w pewien sposób przyczyniają się do naprawiania świata. To, co przemawia do współczesnych konsumentów, to antykorupcja i antykonsumpcja. Klienci oferują od biznesu czegoś więcej niż bezmyślnej konsumpcji i dążenia do zysku za wszelką cenę. Firmy stają się tego coraz bardziej świadome. Widoczne są starania, mające na celu wzbudzenie zaufania klientów, takie jak angażowanie się w akcje charytatywne. Komercję zastępuje dziś odpowiedzialność.

Co więcej, badania marketingowe pokazują, że takie działania są zazwyczaj skuteczne. Społeczna odpowiedzialność stała się dziś silną bronią w rękach firm. Stawką w tej grze jest zaufanie klientów, jedna z najważniejszych współcześnie wartości. Komunikacja i projekty marketingowe powinny stawiać wiarygodność i zaufanie wysoko na liście swoich priorytetów.

Strategia, jaką przyjmuje firma, powinna pozostawać uwrażliwiona na kwestie społeczne. W miarę pogłębiania się naszego rozumienia wyzwań, przed którymi stoi obecnie ludzkość oraz tego, że dobrze prosperujące społeczeństwa i odpowiedzialny biznes idą w parze, potrzeba współpracy staje się coraz bardziej oczywista. Konsumenci zdają sobie z tego sprawę.